ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน (กุดหวาย)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน (กุดหวาย) โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2