มอบวุฒิบัตรจากหน่วยงานการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรจากหน่วยงานการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
2. คุณครูนัยนา นีระเสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
โดย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2