ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 125 ราย ในโอกาสนี้ได้มอบเหรียญที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดรับบริจาคโลหิต โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.ศรีสะเกษ ผอ.โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2