ติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้วางแผนบริหารจัดการควบคุมและวางมาตรการร่วมกับทีมคณะทำงาน
โดยมีนายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์ รองผอ.ร.พ.ศรีสะเกษนายแพทย์นพพล บัวสี รองผอ.ภารกิจด้านบริการติยภูมิ นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2