ประชุมพิจารณาคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2