ตรวจติดตามสถานการณ์ การระบายน้ำ ที่ประตูน้ำปากห้วยสำราญ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามสถานการณ์ การระบายน้ำ ที่ประตูน้ำปากห้วยสำราญ ที่ระบายลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งสภาพมีการระบายน้ำได้อย่างดี ระดับน้ำในลำห้วยกับแม่น้ำมูลต่างระดับประมาณ 80 ซม.คาดว่าระดับน้ำในลำห้วยสำราญที่เอ่อล้นจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 3-4 วัน พร้อมนี้ได้หารือในการสูบน้ำในลำห้วยในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากเพื่อเป็นเก็บในสระ /หนองที่ยังไม่เต็มเพื่อเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรชุมชนพันทา(คุ้มหนองหมู) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังทำให้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14 หลังคาเรือน ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและจังหวัดได้ดูแลอำนวยความสะดวกร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะที่ 2) ตำบลโพธิ์ และชุมชนพันทา (คุ้มหนองหมู) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2