พิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2564 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2564 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์ จากนั้นร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม ความเมตตา ความอาทรซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสังคมท้องถิ่นที่ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 6 นายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2