ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (อุทกภัย) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และติดตามสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (อุทกภัย) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และติดตามสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จ.ศก. (ท) ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2