ประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาทั่วไปของพื้นที่และแก้ไขปัญหา ด่านชายแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ซึ่งมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯในการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาทั่วไปของพื้นที่และแก้ไขปัญหา โดยมีนายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ด่านชายแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2