ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท ดีมาฟูดส์ จำกัด (Demafoods Co.,LTD)

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท ดีมาฟูดส์ จำกัด (Demafoods Co.,LTD) เป็นธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เช่นหอมแดง กระเทียม พริก เพื่อผลิตหอมเจียว พริกผัดน้ำมัน น้ำพริกเผา น้ำพริกนรก พริกแห้ง พริกแกง น้ำปู น้ำปลาร้า ส่งขายในห้างสรรพสินค้าและห้างประจำอำเภอ จังหวัด อีกทั้งส่งออกต่างประเทศ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ณ เลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2