พิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ ในพื้นที่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน บ้านหลังที่ 21 มอบให้แก่นางแจ้ง ถิ่นทวี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 บ้านสิงไคร หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านล้อมด้วยสังกะสี ในตัวบ้านมีเพียงห้องนอน ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้าน ไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านไม้เก่าไม่มั่งคงแข็งแรง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ มอบผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2