พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดในจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดในจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 12 แห่ง พิธีมอบประกาศพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564 และพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบประกาศฯ และทุนการศึกษาฯ มีพระเดชพระคุณพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี โดยมี นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2