เปิดงาน “มหกรรม OTOP ของดี๊เมืองศรีเกษ” ภายใต้โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรม OTOP ของดี๊เมืองศรีเกษ” ภายใต้โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โครงการการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน ประจำปี 2564 ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาทั้งการตลาด OFF Line/ON Line ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงสถานการณ์ (Covid-19) ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า 100 รายการ โดยยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 346,550 บาท OFF Line จำนวน 240,750 บาท ON Line จำนวน 105,800 บาท สินค้าค้าขายดี คือ ผ้าทอเบญจศรี ผ้าไหมมัดหมี่ หอมกระเทียม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วน โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสาสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2