ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งประกอบด้วยนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ นางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง พร้อมคณะ ในการดำเนินงานเพื่อรับปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ตำบลหนองแค และศึกษาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอราษีไศล โดยนายอำเภอราษีไศล ผอ.โครงการฯมูลล่าง ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ที่ดินสาขาราษีไศล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2