การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดศรีสะเกษ(ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ)

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ)พร้อมกับมีการประชุมผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom)กับอำเภอที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผอ.โครงการชลประทาน ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2