บรรยายพิเศษหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดและขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเปลี่ยนเพื่ออะไรอะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ” ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดศรีสะเกษ”ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ รุ่นที่ 2

บรรยายพิเศษหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเปลี่ยนเพื่ออะไรอะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ” ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดศรีสะเกษ”ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ รุ่นที่ 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2