รับมอบกล้วยหอมทอง จำนวน 1,320 หวี จากบริษัท คิงส์ฟู้ด จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบกล้วยหอมทอง จำนวน 1,320 หวี จากบริษัท คิงส์ฟู้ด จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษจะได้จัดสรรสิ่งของที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์รับขวัญ ในพื้นที่อำเภอ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2