พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประเทศ โดยจัดอบรม 2 รุ่น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้น เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนที่โดดเด่น 2 ประเภท ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง โดยมี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมจากอำเภอ และ อปท.เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2