ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(โควิด -19)ของผู้ต้องขังและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(โควิด -19)ของผู้ต้องขังและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายปัญญา พละศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ชลวิทย์ หลวงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษพร้อมคณะ ป้องกันจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2