ประชุมการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมเพื่อรับทราบและให้ความเห็นพิจารณาเกี่ยวกับการบันทึกแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษพ.ศ 2566 – 2570 ในระบบ Thai Water plan และในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2