แถลงข่าวโครงการศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มีกิจกรรมฝึกอบรม ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจกาแฟ
2. การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ/การประกอบอาหารว่างเละเครื่องดื่ม/เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
3. การตัดผมชาย/การถนอมอาหาร/การทำขนมไทย
4. การผลิตพืชอาหาร(ปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและหรือการเพาะถั่วงอก เมล็ดทานตะวัน)
5. การประยุกต์ใช้โซล่าเชลล์เพื่อการเกษตร
ทั้งนี้ ได้ร่วมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจกาแฟ โดยการอบรมทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมรุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในห้วงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด คลังจังหวัด ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลาร่วมใจ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2