พิธีเปิดงาน TEP FORUM SISAKET 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน TEP FORUM SISAKET 2564 : พัฒนาการและความก้าวหน้าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และร่วมรับฟังการบรรยายทิศทางความสำเร็จของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มี นางอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล อธิการบดีอาศรมศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์(Zoom) โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2