ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 9/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 9/2564 (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น การประเมิน แต่งตั้ง โอน ย้ายของพนักงานส่วนตำบล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2