พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค การจัดกิจกรรมถนนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค การจัดกิจกรรมถนนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. ชนิดกีฬาเอ็กซ์ตรีม
2. กีฬาแอโรบิคแดนซ์
โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำพื้นที่จังหวัดนำร่องจำนวน 25 จังหวัด ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษที่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) มีการขับเคลื่อนกีฬาอย่างเป็นระบบในทุกมิติภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนดมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแอโรบิคแดนซ์ ชมรมกีฬาเอ็กซ์ตรีม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในกิจกรรม ณ โดมลำดวนทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2