ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (กทจ.) ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (กทจ.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2