ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP ของดีเมืองศรีเกษ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP ของตี้เมืองศรีเกษ” ภายใต้โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โครงการการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเชียน ประจำปี 2564 (อะไร อะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” และเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ ลานอะควาเรียม ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี โดยมีผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าทอเบญจศรี หอมกระเทียมGIศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์จากไม้ ตะกร้าพลาสติก สมุนไพรออร์แกนิกส์ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าว ผู้แทนกลุ่มผลิตสินค้า OTOP และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2