โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในการนี้ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2