“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและโดยมีนพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. มาตรการรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยอำเภอ
๓. มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ชายแดน
๔. ทีมใส่ใจตำบลการดําเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านการดูแลผู้ติดเชื้อ
๕.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
๖. การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษhttps://www.facebook.com/RadiosisaketFM100.25MHz/videos/542226420360713/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2