ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดสกัดคัดกรองบุคคล

วันที่ 8 สิงหาคม 2564
เวลา 11.00 – 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดสกัดคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บ้านนาตำบล บูรณาการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข อปท. อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ได้มอบชุดเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแก่เจ้าหน้าที่

จากนั้นตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ มีการติดตั้งห้องความดันอากาศบวกเพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมารับ-ส่งสินค้าภายในตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยใช้ชุดตรวจ ATK
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และสังเกตการณ์บรรยากาศภายหลังที่กัมพูชาปิดพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ยกเว้นการขนส่งสินค้าระหว่างกัน

โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ ผู้แทนนายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนผบ.ฉก.3 เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วม

ณ พื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2