โรงพยาบาลสนามอำเภอภูสิงห์

วันที่ 8 สิงหาคม 2564
เวลา 09.10 – 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการบริการจัดการโรงพยาบาลสนามอำเภอภูสิงห์ จำนวน 2 แห่ง (หอประชุมอำเภอภูสิงห์ และอาคารที่ทำการหน่วยชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู) ได้พบปะ และมอบสิ่งของจำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม

โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม

ณ พื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2