ประชุมมอบนโยบายศูนย์สั่งการชายแดน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ประชุมมีข้อสั่งการ ดังนี้
1. ให้ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งกระทรวงแรงงาน ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด
2. ให้ผนึกกำลังร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนและตรวจตราพื้นที่ชั้นใน บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
3. เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบค้าอาวุธและยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
4. ให้จังหวัดชายแดนใช้กลไก “ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด” บูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
5. เพิ่มสถานที่กักกัน ให้เพียงพอ รองรับการลักลอบข้ามแดนที่มีมากขึ้น
6. ขอให้กระทรวงแรงงานประสานการทำงานกับตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดและลงโทษสูงสุดกับผู้นำพาและขบวนการค้าแรงงานผิดกฎหมาย
7. ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งพิจารณาแนวทางทะยอยนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย ภายใต้มาตการ กักตัวควบคุมโรค โดยเริ่มจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อม

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และ 3 เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2