การรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 15.00 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อรับฟังแนวทางในการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) เพื่อให้การรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยมีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2