“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการคือ นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)
– การประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ นายแปน โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านระบบ Zoom
– การตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม และ ศูนย์พักคอย
– การปรึกษาและซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
– การรับมอบเตียงสนาม จำนวน 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม
– การประชุมซักซ้อมแนวทางรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564
– สถานการณ์การเกิดโรคลัมปีสกินในพื้นที่ศรีสะเกษ การส่งเสริมโคเนื้อศรีสะเกษ และ แนวทางการพัฒนาอาหารสัตว์
– โครงการเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2