ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มจำนวนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎ์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2