ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัด และคณะ ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว พร้อมถวายข้อราชการ รวมทั้งปรึกษาแนวทางสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคณะสงฆ์ได้มีบทบาทสนับสนุนในหลายบทบาท ดังนี้

เวลา 14.00 น. เข้ากราบนมัสการ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษาแด่ พระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ

เวลา 14.30 น. เข้ากราบนมัสการ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษาแด่ พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง(วัดพระโต)

เวลา 15.00 น. เข้ากราบนมัสการ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษาแด่ พระครูสิริวินัยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม และรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด 19จำนวน 50,000บาท

เวลา 15.30 น. เข้ากราบนมัสการ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษาแด่ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม

ณ พื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2