ซักซ้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมซักซ้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 โดยได้นำเสนอการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ และการทำงานในระบบราชการ 4.0
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้ผ่านการตรวจกลั่นกรองและเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2