ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
และถวายข้อราชการ รวมทั้งปรึกษาแนวทางสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งคณะสงฆ์ได้มีบทบาทสนับสนุนในหลายบทบาท โดยเข้ากราบนมัสการและถวายแด่ พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและบ้านเมือง
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2