โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ประจำอำเภอห้วยทับทับ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ประจำอำเภอห้วยทับทับ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งภายในศูนย์พักคอย มีผู้ป่วยจำนวน 27 ราย (เต็ม) และโรงพยาบาลสนาม มีผู้ป่วยจำนวน 60 ราย (เต็ม) และขณะนี้จะมีการจัดทำที่พักคอยและโรงสนามเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเทศบาล1 หนองสิมใหญ่
โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน สาธารณสุขอำเภอห้วนทับทัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2