โรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่ อำเภอศิลาลาด

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับรักษาดูแลพี่น้องชาวศรีสะเกษที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) พร้อมกับพบปะและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำตามแนวทางของจังหวัด
พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่ อำเภอศิลาลาด ดังนี้
๑. ศูนย์พักคอย ณ หอประชุม (อาคารหลังเก่า) ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด
๒. โรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุม(อาคารใหม่)ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด
โดยมีนายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผกก.สภ.ศิลาลาด สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผอ.โรงพยาบาลศิลาลาด แพทย์ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมฯและรับข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมติดตามดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2