ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 16.00 – 17.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอำเภอไพรบึงทั้ง 2 แห่ง (โรงพยาบาลสนามกุญชรศิรวิทย์สำโรงพลัน และ โรงพยาบาลสนามมหาชัยไพรบึง) ได้พบปะ มอบปัจจัยสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดคูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมส่งนักรบชุดขาว เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม

จากนั้นรับมอบปัจจัยสิ่งของจาก พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน และเจ้าอาวาสวัดสำโรงพลัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม
พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้มีจิตอาสาประกอบเตียงสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการดำเนินงานโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำโรงพลัน วัดและชุมชนสำโรงพลัน กลุ่มศรีสะเกษเรซซิ่ง สำนักงานเต็งหนึ่ง ออดิโอ

โดยมี นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง ผู้กำกับ สภ.ไพรบึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

ณ พื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2