ออกตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับรักษาดูแลพี่น้องชาวศรีสะเกษที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) พร้อมกับพบปะและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำตามแนวทางของจังหวัด พร้อมกับมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ ดังนี้
๑. ศูนย์พักคอย (สบายดีรีสอร์ท) ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
๒. โรงพยาบาลสนาม ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ อำเภอกันทรลักษ์
โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ แพทย์ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมฯและรับข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมติดตามดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2