การบริหารจัดการศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับรักษาดูแลพี่น้องชาวศรีสะเกษที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) พร้อมกับพบปะและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำตามแนวทางของจังหวัด พร้อมกับมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีรัตนะ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ
๒. โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ (โกดังโรงสีข้าว) อำเภอศรีรัตนะ
โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนผอ.โรงพยาบาลศรีรัตนะ แพทย์ พยาบาล ผู้แทนผอ.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมฯและรับข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมติดตามดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2