ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
๑. การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
๒. มาตรการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากอุทกภัย โครงการนำร่องการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ/ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัด ผู้แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2