การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอำเภอปรางค์กู่

วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 14.30 – 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอำเภอปรางค์กู่ทั้ง 2 แห่ง (มูลนิธิสุนีย์อินฉัตร และ โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ) โดยได้พบปะและมอบปัจจัยสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม

จากนั้นตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย อาคารพิพิธภัณฑ์บริเวณสระน้ำบ้านกู่ พร้อมรับมอบพัดลมจาก พระครูชาครธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลกู่ ในนามคณะสงฆ์ตำบลกู่ มอบให้กับศูนย์พักคอยแห่งนี้ด้วย

โดยมี นายเทเวศน์ มีสี นายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ สาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวมาลินี อินฉัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

ณ พื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2