จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ประจำอำเภอภูสิงห์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ประจำอำเภอภูสิงห์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งภายในศูนย์พักคอย อาคารอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา มีผู้ป่วยจำนวน 27 ราย มีเตียง ทั้งหมด 45 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ณ ที่ทำการหน่วยชลประทานเขื่อนห้วยติ๊กชู มีเตียงทั้งหมด 40 เตียง ผู้ป่วยชายจำนวน 16 ราย ผู้ป่วยหญิง จำนวน 11 ราย
โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2