ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะวางแผนการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2