ซักซ้อมแนวทางรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาค

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้ผ่านการตรวจกลั่นกรองและเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2