การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 – 11.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ นายแปน โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ กรณีที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศล็อคดาวน์จังหวัดชายแดนติดกับประเทศไทยทั้งหมด ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทน ผกก.ตม.จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2