โรงพยาบาลสนาม อำเภอโนนคูณ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของอำเภอ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนาม
อำเภอโนนคูณได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วย โดยเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนาม จากเดิม 50 เตียง เป็น 150 เตียง
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเตียงสนามพร้อมอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งของใช้จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
โดยมี นายอำเภอโนนคูณ สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ผอ.โรงพยาบาลโนนคูณ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2