โรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยฯ อำเภอนำ้เกลี้ยง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
*********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของอำเภอให้เป็นไปตามแนวทางของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยฯ
อำเภอนำ้เกลี้ยง ได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วย ดังนี้
1. เปิดโรงพยาบาลสนามจุดที่ 1 รองรับผู้ป่วยได้ 56 เตียง
2. เตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจุดที่ 2 รองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และสนับสนุนเตียงสนามพร้อมอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้เกลี้ยง ละเอาะ ตองปิด เขิน รุ่งระวี และคูบ
พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งของใช้จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
โดยมี นายอำเภอน้ำเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ผอ.โรงพยาบาลนำ้เกลี้ยง ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2